İzninizle önce bazı tespitleri paylaşalım:

“Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının algısını ölçmeye yönelik olarak 1014 kişi ile yapılan bir anket çalışmasında, (Yazıcı, 2015, s.229) Türkiye’deki katılımcıların %72,5’inin piyasa koşullarına göre fon dağılımlarını değiştirmediği, ödemelerinin hangi fonlarda yatırıma yönlendirildiğini bilenlerin oranının %44 seviyesinde kaldığı ve fon tercihinde bulunan katılımcı oranının ise %29 civarında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. IOPS (2012) tarafından yapılan çalışmada da katılımcıların genellikle kendilerine sunulan standart fonlar ile devam ettiği hatta aynı fon yapısı ile emekli olduğu belirtilmektedir. “

Tayamer Endeks

Bireysel emeklilikte fon tercihi ve şirket tercihi çok önemli. Bu sebeple fon ve şirket tercihinde doğru kararları doğru zamanda almak önem arz ediyor. Ama nasıl olur ciddi bir sorun. Yapılan çözüm önerileri de genellikle vaat etmeden öteye gitmiyor. Ne yapabiliriz? İşte bu noktada Tayamer Endeksi fikri doğdu.Tayamer Endeksi ile;

  Tüm emeklilik şirketlerinin fon getirilerini en basit haliyle ekranınızda görebiliyorsunuz.(Bilgisayar, tablet, telefon vb)

  Kendi fon seçiminizle yeni bir endeks oluşturabilirsiniz.

  Tayamer’in kendi fon takibi ile tüm şirketlerin getirilerini karşılaştırabilirsiniz.

  Böylece vaadin ötesinde bir uzmanlık işini Tayamer Endeksi ile kolayca yapabilirsiniz.

  Ayrıntılı bilgi için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçiniz.


Para Konuşur!