Neden Otomatik Katılım?

Psikoloji ve davranışsal iktisat alanındaki çalışmalar bize kişilerin kendi çıkarlarına uygun davranmayabileceklerini gösteriyor. Bu nedenle özellikle sağlık, eğitim ve emeklilik gibi alanlarda onların çıkarlarına olacak uygulamalarda “yol gösterici düzenlemeler” yapmak gerekebiliyor.

Tayamer ile Mutlu Aileler

“Yol gösterici düzenlemeden” kasıt, mesela, istemiyorlarsa sistemden çıkma hakkını vererek bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım getirmek. Zira yine aynı çalışmalar gösteriyor ki, yeni bir düzenlemede iki seçenek varsa ve bunlardan birini otomatik olarak seçilmiş kabul edip diğerini isteğe bağlı olarak seçme hakkı veriyorsanız, otomatik tercih genellikle değiştirilmiyor. İnsanların emeklilikleri için bir tarafa üç beş kuruş ayırmalarının çıkarlarına olacağı kabulünden hareket edilerek, bazı ülkeler bu tür otomatik katılımın olduğu ama çıkma hakkının da verildiği düzenlemeler yapmışlar.

0
0
0

"Sektöründe lider 50 firma çalışanlarını Tayamer danışmanlığında otomatik katılıma dahil etti."


2017 yılında sistemde OKS sözleşmesi ile tanışan ve devam eden çalışan sayısı 3,4 Milyon olarak gerçekleşti ve bu çalışanlar yaklaşık 1,8 Milyar TL fon biriktirdiler.


Otomatik Katılım Sistemine Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Tayamer Otomatik Katılım Sisteminin(Auto Enrolment, Automatic Enrolment) dünyadaki uygulamalarını takip eden, uygulamaları inceleyen ve otoritenin ülkemizde planladığı sistemi iyi analiz eden bir organizasyondur. Bu sebeple otomatik katılımın uygulanması sırasında aktörlerin yükümlülüklerini doğru anlayan ve aktörlerin bu yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmesine olanak sağlayan iş akışları ve uygulama süreçleri sunmaktadır.

Bilindiği üzere kanun işverenlere belli yükümlülükler vermekte bu yükümlülüklere uyulmaması halinde yaptırımlar uygulamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırımlardan sorumlu tutulmaktadır. Otomatik katılım sisteminin uygulama sürecinde yapılan yanlış, eksik işlemler çalışanı mağdur edebileceği gibi işverene de maddi ceza olarak kayıplar getirebilmektedir. Sürecin iyi ve sağlıklı yürümesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Otomatik Katılım Sistemine dahil olurken dikkat edilecek bazı hususlar şöyle sıralanabilir:

  Otomatik katılım sözleşmesi için en uygun şirketin seçilmesi,

  Emeklilik şirketi ile işveren arasındaki protokolün hazırlanması

  Fonlar hakkında basit ve anlaşılır bilgilendirmenin yapılması

  Katkı paylarının tespiti ve hesaba yatırılması süreci

  Otomatik katılım hesabının eksiksiz oluşturulması ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi

  İş sürecinin takibi(Data mutabakatı)

  Devlet katkısı hesabı datalarının izlenmesi ve kontrolü

  Cayma ve ayrılma işlemlerinin takibi

  İşten ayrılan ya da işe yeni giren personelin sistem hakkında bilgilendirilmesi(sağlıklı ve güvenli iletişim)

  Emeklilik şirketi değiştirme konusunda işverene danışmanlık yapılması

  Mevzuat ve uygulama değişiklikleri hakkında işverenin ve çalışanın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa yeni aksiyon planının hazırlanması

Ne yapabiliriz?

Seçenek 1: Tüm bu iş süreçleri için Tayamer sahada anlaştığı şirketleri sizinle buluşturabilir.

Seçenek 2: İşverenler çalışacakları emeklilik şirketini kendileri seçmek isteyebilir. Bu durumda seçilen emeklilik şirketi ile otomatik katılım süreci yürütülecektir. Tayamer yukarıdaki süreçleri sizin için takip edecek ve yürütecektir.
OTOMATİK KATILIMIN AŞAMALARI


Otomatik katılım sürecini üç aşamada değerlendirmek doğru olur:

1. Aşama:  Sisteme giriş,

2. Aşama:  Sistemde kalınan süre boyunca bulunulan aşama(gelişme)

3. Aşama:  Sonuç, Emeklilk ve ayrılma

Her aşamada dikkat edilmesi gereken işler var.

Giriş aşaması özellikle işveren ve emeklilik şirketleri açısından dikkat edilecek hususlarla dolu.(Emeklilik şirketi seçimi, emeklilik sözleşmesi metni, fonların seçimi, ödemelerin tahsili ve takibi vb)

Gelişme aşaması emeklilik şirketi ve çalışanların dikkat edeceği işlerle dolu.( Katkıların tahsili, fon seçimi, ara verme, plan değişimi, cayma, aktarım, çağrı merkezleri, dijital platformlar, rehberler, şirket değiştirme, süreler, sertifikalar, devlet katkısı vb)

Sonuç aşaması çalışan ve emeklilik şirketi için borç ve yükümlülüğün olduğu aşamadır. (Ayrılma, emekli olma, maluliyet, vefat vb)
OTOMATİK KATILIMIN İŞLEYİŞİ

OTOMATİK KATILIM TAKVİMİ NASIL OLACAK?